Projekty

Projekty na kterých pracujeme:

Název projektu: SKY custom care systems

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotační program: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002162

Harmonogram:     1. 9. 2015 – 31. 10.2018

Text: Cílem projektu je vývoj komplexního informačního systému pro zajištění činnosti telekomunikační operátora. Základním principem nového systému je maximální integrace samostatně vykonávaných agend. Realizace projektu naplňuje poptávku po komplexních informačních systémech pro správu velkého objemu klientů, projekt dále významným způsobem zvyšuje konkurenceschopnost společnosti SKY Trade s.r.o.

Název projektu: Ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti sondy Sky Flow Box (SFB)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotační program:  Proof of Concept - III. výzva - aktivita a)

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021088

Harmonogram:     1. 7. 2020 – 31. 7.2022

Text: Cílem projektu je ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti sondy - Sky Flow Box. Předkládaný projekt v rámci programu Proof of concept si klade za globální cíl ověření praktické využitelnosti sondy - Sky Flow Box (SFB).

Název projektu: Rozšíření systému řízení ve společnosti SKY Trade s.r.o.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotační program:  Poradenství - I. výzva - Poradenské služby pro MSP

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0018810

Harmonogram:     1. 9. 2019 – 31.12. 2020

Text: Projekt je zaměřen na rozšíření certifikovaného systému řízení žadatele. Zavedení systému řízení bude spojeno s nastavením řízení projektů dle
PRINCE 2 a zavedením řízení IT služeb dle rámce ITIL - požadavky kriteriálních norem.

 

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace