Název projektu: SKY custom care systems
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT a sdílené služby - Výzva I
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002162
Harmonogram: 1. 9. 2015 - 31. 10. 2018
Projekt SKY custom care systems je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vývoj komplexního informačního systému pro zajištění činnosti telekomunikačního operátora. Základním principem nového systému je maximální integrace dnes samostatně vykonávaných agend. Realizace projektu naplňuje poptávku po komplexních informačních systémech pro správu velkého objemu klientů; projekt dále významným způsobem zvyšuje konkurenceschopnost společnosti SKY Trade s.r.o.
Název projektu: Vzdělávání pracovníků SKY Trade s.r.o.
Operační program Zaměstnanost; výzva č. 043
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004703
Harmonogram: 3. 7. 2017 - 29. 1. 2018
Projekt Zadavatele je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SKY Trade s.r.o. napříč různými pozicemi v kategorizaci CZ ISCO. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencís požadavky na vykonávané pracovní činnosti.