Název projektu: SKY custom care systems
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT a sdílené služby - Výzva I
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002162
Harmonogram: 1. 9. 2015 - 31. 10. 2018
Projekt SKY custom care systems je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vývoj komplexního informačního systému pro zajištění činnosti telekomunikačního operátora. Základním principem nového systému je maximální integrace dnes samostatně vykonávaných agend. Realizace projektu naplňuje poptávku po komplexních informačních systémech pro správu velkého objemu klientů; projekt dále významným způsobem zvyšuje konkurenceschopnost společnosti SKY Trade s.r.o.